Serse Boundary
Serse Boundary
Serse Boundary
Serse Boundary
Marzec 2021
[2021-03-19 22:25]
en pl ru ua
Solipsystyczna kauzalna model przestępczości
Referat do ogólnoukraińskiej konferencji naukowo-praktycznej «Nauka - 2013: stan i perspektywy» PUSW w Dniepropietrowsku
[2021-03-19 16:37]
en pl ru ua
Krytyka tradycyjnego rozumienia ontologii i możliwości ją reformy
Referat do konferencji spotkania sekcyjnego końcowej konferencji naukowej nauczycieli Wydziału Filozofii PUP w Krzywym Rogu
[2021-03-18 20:42]
en pl ru ua
Krytyka tradycji przemocy we współczesnej ontologii
Artykuł w «Вісник Міжнародного дослідницького центру: «Людина: мова, культура, пізнання»: Щокварт. науков. журнал»
[2021-03-18 15:30]
en pl ru ua
Powrót ontologii do ludzkiego doświadczenia bytu osobowego
Artykuł w «Наука 2009: зб. праць за матеріалами звітної наук.-практ. конф., 28-29 квіт. 2009 р.»
[2021-03-17 19:59]
en pl ru ua
Hipoteza ewolucji podmiotowej
Komentarz do dyskusji na Facebooku
[2021-03-17 12:31]
en pl ru ua
Człowiek. Definicja postsolipsyczna
Komentarz do dyskusji na Facebooku
[2021-03-15 12:54]
en pl ru ua
Miłość jako kategoria filozoficzna i etyczna
Esej wprowadzający do dyskusji «Metafizyka miłości»